Välkommen - frigör tid

lämna Din journalhantering till oss

Behöver du extra arbetskraft?

Vi erbjuder kunniga läkarsekreterare och medicinska sekreterare i Stockholm, samt distanssekreterare för hela sverige. Vi har dokumenterad erfarenhet av utskrivning av journaler, tidsbokning, protokollföring och alla andra vanligt förekommande sekreteraruppgifter.

Journalskrivning på distans!

Vi har bra rutiner för att erbjuda en hög service på distansskrivning av era journaler.

Vi vänder oss till

alla jourläkarmottagningar, privatläkare och landsting. Välkomna att ta kontakt med oss för rådgivning om hur vi kan hjälpa Er

 • medicin
 • hud
 • neurologi
 • röntgen
 • psykiatri
 • ÖNH (öron, näsa och hals)
 • dermatologi
 • kirurgi
 • ögon
 • patologi
 • cytologi
 • ortopedi
 • urologi
 • gynekologi
 • kardiologi
 • gastroentorolog
 • onkologi
 • m.m.

Kontakta oss

för rådgivning

Ring oss.

Klicka här!

Snabbkontakt

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet sändes

Eller boka oss här

Vi innehar Bemanningsföretagens auktorisation

Viktigt med auktorisering!

Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer lagar och regler. Alla auktoriserade företag listas på tryggbemanning.se

Gå in där för att kontrollera att Du har kontakt med ett auktoriserat företag.