Välkommen - frigör tid

lämna Din journalhantering till oss

Behöver du extra arbetskraft?

Vi erbjuder kunniga läkarsekreterare och medicinska sekreterare i Stockholm, samt distanssekreterare för hela sverige. Vi har dokumenterad erfarenhet av utskrivning av journaler, tidsbokning, protokollföring och alla andra vanligt förekommande sekreteraruppgifter.

Vi vänder oss till

alla jourläkarmottagningar, privatläkare och landsting. Välkomna att ta kontakt med oss för rådgivning om hur vi kan hjälpa Er

 • medicin
 • hud
 • neurologi
 • röntgen
 • psykiatri
 • ÖNH (öron, näsa och hals)
 • dermatologi
 • kirurgi
 • ögon
 • patologi
 • cytologi
 • ortopedi
 • urologi
 • gynekologi
 • kardiologi
 • gastroentorolog
 • onkologi
 • m.m.

Journalskrivning på distans!

Vi har bra rutiner för att erbjuda en hög service på distansskrivning av era journaler.

Snabbkontakt

Submitting Form...

The server encountered an error.

Meddelandet sändes

Eller boka oss här

Vi innehar Bemanningsföretagens auktorisation

Viktigt med auktorisering!

Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer lagar och regler. Alla auktoriserade företag listas på www.tryggbemanning.se

 

Gå in där för att kontrollera att Du har kontakt med ett auktoriserat företag.